Image
Javna Ustanova Dom Zdravlja Visoko
Ul. Branilaca 22, 71300 Visoko
Tel/Fax 032/735-170  Centrala 032/738-777

O B A V I J E S T I

Procitaj više

P O Z I V

Poštovani, u skladu sa Vašom prijavom na javni oglas za prijem u radni odnos na mjesto Medicinska sestra/tehničar u službi Porodične medicine raspisan od strane JU "Dom zdravlja" Visoko poštujući odredbe člana 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU "Dom zdravlja" Visoko sa pripadajućim izmjenama i dopunama pozivamo Vas da pristupite usmenom intervjuu i ispitu koji će se održati dana 29.04.2024.godine u 08,00 sati Upravnoj zgradi JU "Dom zdravlja" Visoko.

Image

UPRAVA JU DOM ZDRAVLJA VISOKO

DIREKTOR

Handžić dr Zlatko

specijalista dijagnostičke radiologije

POMOĆNICI DIREKTORA

Alimanović dr Dženana,
specijalista porodične medicine,
pomoćnik direktora za medicinske posloveBešlagić Mirha,
pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove

Duraković Mahir,
pomoćnik direktora za pravne, opšte i kadrovske poslove

Lopo Edin

glavni medicinski tehničar ustanoveUPRAVNI ODBOR JU DOM ZDRAVLJA VISOKO

Bukić Mirza, predsjednik

Šehić Elma, član

Aličelebić Alina, član

Pošaljite nam e-mail

Kontakt informacije

Tel/Fax 032 / 735 - 170
Centrala 032 / 738 - 777

info@dzvisoko.ba
podrska@dzvisoko.ba

Naša lokacija